Các gói trả trước chuyển được sang gói TOMATO

Từ 05/11/2007, các gói trả trước chuyển được sang gói TOMATO


Nhanh chóng! Chính xác! Tiện lợi! Từ ngày 05/11/2007, chính sách chuyển đổi tự động giữa các gói cước di động trả trước của Viettel sẽ khiến khách hàng thực sự hài lòng.

Để tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc chuyển đổi giữa các gói cước di động trả trước của Viettel, từ ngày 05/11/2007, Công ty Viễn thông Viettel áp dụng chính sách chuyển đổi tự động giữa các gói cước trả trước như sau:
· Các gói cước trả trước có thể chuyển đổi qua lại với nhau:
Economy, Daily, Z60, BasicCard, Bonus, Friend, Speed, Tomato.
· Điều kiện chuyển đổi:
- Thuê bao đang ở trạng thái hoạt động cả 02 chiều;
- Tài khoản của khách hàng phải còn tiền (>=1 đồng);
- Thực hiện chuyển đổi tự động bằng SMS.
· Cách thức chuyển đổi:
- Bước 1: Khách hàng soạn tin nhắn với nội dung [Tên gói cước muốn chuyển sang], và gửi đến số 195.
- Bước 2: Nếu nhập mã lệnh đúng như trên, khách hàng sẽ nhận được SMS yêu cầu xác nhận bằng cách nhắn tin YES để chuyển đổi hoặc NO để hủy bỏ yêu cầu.
Chi tiết nội dung:
1. Chuyển đổi từ các gói cước khác sang gói Tomato:
· Tất cả các trường hợp chuyển đổi từ gói cước khác sang gói cước Tomato (tại mọi thời điểm): tài khoản của khách hàng còn lại 0 đồng;
· Sau khi chuyển đổi, thuê bao được duy trì hoạt động 02 chiều thêm 90 ngày;
· Sau 90 ngày kể từ ngày thuê bao chuyển đổi, hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện gọi đi, gọi đến của khách hàng:
- Nếu trong vòng 90 ngày trên, thuê bao có phát sinh 1 cuộc gọi đi (kể cả các cuộc gọi miễn phí) >= 01 giây hoặc nhận 01 cuộc gọi đến, thuê bao sẽ tiếp tục được duy trì hoạt động 90 ngày tính từ ngày phát sinh cuộc gọi đi hoặc đến cuối cùng;
- Nếu trong vòng 90 ngày trên, thuê bao không phát sinh cuộc gọi đi hoặc nhận cuộc gọi đến nào theo điều kiện trên, thuê bao sẽ bị chặn chiều gọi đi;
· Sau 03 ngày kể từ thời điểm bị chặn 01 chiều, nếu khách hàng không nạp thêm tiền vào tài khoản để khôi phục lại hoạt động, Viettel sẽ thu hồi lại số;
2. Chuyển đổi từ Tomato sang các gói cước khác hoặc giữa các gói cước Economy, Daily, Z60, BasicCard, Bonus, Friend, Speed:
Tài khoản sau khi chuyển đổi:
· Chuyển đổi lần đầu trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm khách hàng kích hoạt bộ KIT: bảo lưu toàn bộ số tiền có trong tài khoản (kể cả trong trường hợp nạp thêm thẻ).
· Chuyển đổi lần đầu trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm khách hàng nạp thẻ cuối cùng:
- Nếu số tiền còn lại trong tài khoản tại thời điểm chuyển đổi lớn hơn hoặc bằng giá trị thẻ nạp cuối cùng: Bảo lưu tài khoản của thẻ nạp cuối cùng.
- Nếu số tiền còn lại trong tài khoản tại thời điểm chuyển đổi nhỏ hơn giá trị thẻ nạp cuối cùng: Bảo lưu toàn bộ tài khoản còn lại.
· Các trường hợp khác: tài khoản sau khi chuyển đổi bằng 0 đồng.
· Lưu ý:
- Khách hàng chuyển đổi lần 2 trở đi trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm kích hoạt bộ KIT, nhưng là chuyển đổi lần đầu trong vòng 24 giờ kể từ khi nạp thẻ cuối cùng: tài khoản bằng 0 đồng
* Thời hạn thẻ sau khi chuyển đổi:
· Chuyển đổi lần đầu trong vòng 24 giờ kích hoạt bộ KIT hoặc trong vòng 24 giờ nạp thẻ cuối cùng:
- Chuyển từ các gói cước khác sang Economy, Bonus và Friend:
Số tiền còn lại sau khi chuyển đổi (đồng)
Thời hạn gọi
(ngày)
Thời hạn chờ
(ngày)
Dưới 10.000
1
03
Từ 10.000 đến 49.999
5
03
Từ 50.000 đồng trở lên
15
03
- Chuyển từ các gói cước khác sang Z60:
Số tiền còn lại sau khi chuyển đổi (đồng)
Thời hạn gọi
(ngày)
Thời hạn chờ (ngày)
Quyền gọi được mở (số giây)
Dưới 50.000
90
03
450
Từ 50.000 đến 99.999
180
03
900
Từ 100.000 trở lên
180
03
1.800
- Chuyển từ các gói cước khác sang Speed:
Số tiền còn lại sau khi chuyển đổi (đồng)
Thời hạn gọi
(ngày)
Thời hạn chờ
(ngày)
Dưới 10.000
1
03
Từ 10.000 đến 49.999
3
03
Từ 50.000 đồng trở lên
5
03
- Chuyển từ các gói cước khác sang Daily, BasicCard:
Chuyển sang tính năng gói Daily hoặc BasicCard.
· Các trường hợp khác:
- Thời hạn gọi: 0 ngày (được phép gọi đến hết 24 giờ cùng ngày)
- Thời hạn chờ (thuê bao có thể nhận cuộc gọi): 03 ngày
*Lưu ý:
- Thuê bao trả sau có thể chuyển đổi sang tất cả các gói cước di động trả trước của Viettel (bao gồm cả gói Tomato) tại các cửa hàng, đại lý.
- Gói Ciao chưa chuyển đổi được với các gói cước khác;
Quý khách hàng có thể liên hệ Tổng đài 18008198 hỗ trợ 24/24h để được giải đáp chi tiết.

1 nhận xét:

tomato gui den 195
ngung ko dc. ng` ta nt den bao lá cấu trúc ko hợp lệ

Đăng nhận xét